A1 SEVİYE

Bu seviyede öğrencinin dilinde herhangi bir ilerleme görülmemiştir.

A2 SEVİYESİ

Bu seviyede öğrenci, yavaş ve net konuştuğu zaman, kendini, ailesini, yakın çevresi ile ilgili temel kalıpları anlatabilir. Yazılı metin tanıdık kelime, isim ve basit cümleleri anlar. Bu tür reklamlar, posterler, kataloglar gibi bilgileri okuyabilir, basit yoldan iletişim kurabilir.  Gündelik hayatın konularında sorulara cevap verebilir.  Basit cümle kalıpları ve tümceleri kullanabilir. Bayram kutlamaları gibi, kısa, basit metin yazabilir. Bu kayıt formunu otelin adresi olarak uyruk, meslek, vermek, kişisel bilgilerini içeren bir form doldurabilir.

B1 SEVİYE

Bu seviyede öğrenci ona en yakın alanların en sık kullanılan sözcük ve kelimeleri (örneğin, bölge, istihdam alışveriş, coğrafya konusunda kendiniz ve aileniz hakkında temel bilgiler,) anlayabilir ve anlatabilir. Kısa, net, basit bir iletişim, reklamlardaki ifadeleri ve ana noktaları yakalar. Çok kısa ve basit metinleri okuyabilir.  Reklam, broşür, menü, tarife, basit kişisel mektuplar gibi basit cümlelerdeki ayrıntıları yakalayabilir. Doğrudan bilgi alışverişini gerektiren basit ve rutin durumlarda iletişim kurabilir. Her şeyi anlayamıyor ama basit sosyal durumlarla başa çıkabilir. Basit terimlerle aile ve diğer insanları, yaşam koşullarını, eğitim geçmişini, şimdiki zamanı veya sonra ki işi anlatmak için sözcük ve cümlelerle bir dizi oluşturabilir.  Örneğin, e-posta veya SMS yazıp yollayabilir.

B2 SEVİYE

Bu seviyede öğrenci açık, çağdaş olayları ya da kişisel çıkarları ile ilgili konularda radyo ve TV programlarında bilgi paylaşabilir. Oldukça yavaş ve net konuştuğu zaman bir ifade de ana noktayı anlar. Günlük hayatta ve meslek hayatı ile ilgili en sık kullanılan ifadeleri anlayabilir. Olay, duygu ve özel mektuplar bulunan dilekleri anlar. Verilen dil alanında seyahatte birçok durumla başa çıkabilir. Ona tanıdık gelen konularda tartışma ortamlarına girebilir. Ya da günlük yaşamla (örneğin aile, hobi, iş, yolculuk ve güncel olaylar gibi) ile ilgili bir problemle karşılaşmaz. Bir tecrübeyi ve olayları, hayalleri, umutları, istekleri anlatmak için basit bir şekilde sözcük ve deyimlerle birleştirebilir.  Deneyimlerini anlatmak için mektup yazabilir.

C1 SEVİYE

Bu seviyede öğrenci uzun konuşma, konferans ve hatta konuşmasının konusunu bilirse  karmaşık bir tartışmayı anlayabilir. Güncel olaylarla ilgili haber ve TV programlarının çoğunu anlayabilir.  Orijinal filmler anlaşılmaktadır. Makaleler ve güncel sorunlarla ilgili raporları anlamaktadır. Edebi düzyazıyı anlayabilir.  Normal bir iletişimi sağlar akıcılık ve doğallıkla bu iletişim kurabilirsiniz.  Kendi çıkarları ile ilgili çeşitli alanlarda geniş bir konu yelpazesi açık ve ayrıntılı bir açıklama sunmak mümkündür. Kendi çıkarları ile ilgili konular hakkında açık, hassas bir metin yazabilir. Kısa bir kompozisyon ya da rapor yazabilir. Kişisel deneyimleri ve izlenimleri doğasını ve önemini belirten bir mektup yazabilir.
C2 SEVİYE

Bu seviyede öğrenci rahatlıkla normal insanlar bir anadilini anlar. radyo ve televizyon kayıtlarını anlayabilir. Uzmanlaşmış makaleler ve edebi eserler de dahil olmak üzere yazılı dili, hemen hemen tüm formları, okunabilir. Konuşma ve tartışma, hatta iyi konuşmalar yapabilir.  Akıcı bir şekilde kendini ifade edebilir. Rahatlıkla iletişim kurabilir. Uygun bir üslup açık, akıcı metinler yazabilir. Karmaşık metinleri, raporlarla ilgili makaleler yazabilir. Özet ve profesyonel ya da edebî yapıt ile ilgili yorum yazabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın